Get Adobe Flash player

Komitet naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n.med. Marek Kulus – Kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht – Kierownik Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii
Dr hab. n. med Ernest Kuchar – Kierownik Oddziału Klinicznego Izolacyjno-Obserwacyjnego i Pediatrii
Lek Piotr Hartmann – specjalista w Klinice Pediatrii CMKP Szpitala Bielańskiego