Abstrakty

Wyniki konkursu abstraktów:

Wpłynęło 45 prac, wszystkie na wysokim poziomie merytorycznym. Komisja konkursowa po długich obradach zdecydowała o wyborze siedmiu prac. Różnice punktacji pomiędzy najlepszymi abstraktami były rzędu setnych procenta. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a najlepszych zapraszamy do wygłoszenia swoich prac w sesji konkursowej.

1

„jakszczepic.pl – automatyczne generowanie indywidualnych kalendarzy szczepień”

Giefert Sylwia, Wawrzuta Dominik

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

2

„Medyczny efekt motyla” na przykładzie ostrej infekcji dróg oddechowych u dziecka

Klaudia Szukała 1, Sandra Jastrzębska 1, Anna Bodajko-Grochowska 1 2

1 Studenckie Szkoło Naukowe przy Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

3

„Kiedy pacjent jest oporny na leczenie – historia dziewczynki z aplazją szpiku”

Izabela Marzec

SKN „Sferocyt” przy Klinice Pediatrii i Hematologii SPDSK WUM

 

4

Powtarzające się, napadowe bóle brzucha jako wczesny objaw nocnej napadowej hemoglobinurii

u dziecka

Dominika Paw

SKN „Sferocyt” przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM

 

5

Czy ból brzucha może wskazywać na chorobę hematologiczną? Słów kilka na temat diagnostyki nawracających bólów brzucha u nastoletniego chłopca.

Izabela Grala, Izabela Paszkowska

Studenckie Koło Naukowe GEKON przy Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM

 

6

Od stomatologa po onkologa – przykład kompleksowej diagnostyki pacjenta z chłoniakiem Burkitta

Weronika Hajzler, Tomasz Jurasz

Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej,  SPSK nr 1 w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

7

Zmiany skórne u niemowlęcia – nie zawsze alergia! Ciężki wrodzony niedobór odporności – opis dwóch przypadków.

Magdalena Staniec, Karolina Bartusik

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie