Informacje

Termin konferencji: 19-20 marca 2022

Lokalizacja:
Konferencja odbędzie się online na platformie ZOOM
Przed konferencją planujemy warsztaty stacjonarne dla ograniczonej liczby osób.

Uczestnicy:
Studenci kierunków medycznych (wydziały lekarskie, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia …) zainteresowani tematyką pediatryczną
Lekarze w trakcie specjalizacji z pediatrii, medycyny rodzinnej
Lekarze specjaliści

Rejestrację przewidujemy na 1000 osób.
W roku 2021 w konferencji uczestniczyło ponad 600 osób.

Opłaty:
Konferencja jest bezpłatna dla zarejestrowanych uczestników.