Informacje

Termin konferencji: 7-8 marca 2020 ZMIANA TERMINU
Lokalizacja: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(ul. Księcia Trojdena 2A, 02-109 Warszawa)

PATRONATY:

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka
Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii
Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

PATRONAT MEDIALNY (alfabetycznie)

IFMSA
LekInfo24

SPONSORZY