Organizatorzy

Konferencja jest przygotowywana przez studentów i młodych lekarzy. W organizacji tak dużego przedsięwzięcia konieczna jest jednak pomoc specjalistów różnych dziedzin pediatrii (w szczególności opiekunów kół naukowych) oraz wsparcie logistyczne (które daje nam Fundacja Rozwoju Pediatrii) i naukowe (zapewniane przez Członków Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego).

Organizatorzy konferencji:

Studenckie Koła Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Fundacja Rozwoju Pediatrii

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego