Zgłoszenie

Zakończyliśmy przyjmowanie abstraktów. Po ich ocenie przez Komitet Naukowy ogłosimy listę wybranych prac.